Naše služby / Realitná kancelária

Ponuka komplexného zabezpečenia prípravy a realizácie Vášho investičného zámeru je k nahliadnutiu po kliku na tento odkaz.

Poskytujeme nasledovné služby:

 • sprostredkovanie predaja nehnuteľností
 • sprostredkovanie kúpy nehnuteľností
 • prenájom nehnuteľností
 • development stavebných pozemkov
 • stavebnú, inžiniersku a projekčnú činnosť
 • podklady pre majetkoprávne prevody nehnuteľností

Špecializujeme sa predovšetkým na:

 • nehnuteľnosti podnikateľsky využiteľné
 • stavebné pozemky
 • nebytové priestory
 • stavby na bývanie

Poskytujeme kompletné služby spojené s prevodmi resp. nájmami nehnuteľností, a to:

 • stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku
 • návrhy k majetkoprávnym prevodom
 • zmluvy o budúcej zmluve
 • návrhy na vklad do katastra nehnuteľností
 • v prípade požiadavky je možné po dohode vykonať dražbu „aukciu“ mimo výkon rozhodnutia na nehnuteľný ako i hnuteľný majetok a to na základe koncesnej listiny reg.č.3347/1999 zo dňa 28.12.1999 vydanej obchodnej spoločnosti AUDING s.r.o.