• Predprojektová a projektová príprava pozemných stavieb. Dokumentácia všetkých stupňov formou generálneho projektanta v spolupráci s autorizovanými stavebnými inžiniermi technického a technologického vybavenia stavieb.
    Ohodnocovanie bytov, stavieb a pozemkov pre právne účely formou znaleckých posudkov. Ohodnocovanie podnikov a ich častí, technologického zariadenia, automobilov pre právne účely.
    Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Príprava podkladov pre majetkoprávne prevody, development stavebných pozemkov.
    Komplexné vypracovanie energetických certifikátov budov, projektové hodnotenia energetickej hospodárnosti budov a energetické štúdie.